Venujte škole 2% z Vašich daní

Venujte škole 2% z Vašich daní

Už desať rokov robíme všetko preto, aby sme poskytli talentovaným deťom a dospelým kvalitné umelecké vzdelávanie. V duchu nášho motta „Umenie, radosť, hra“ sa snažíme našim žiakom vytvoriť kreatívne, bezpečné a srdečné prostredie, v ktorom môžu naplno rozvinúť svoj talent . Prostredie do ktorého sa budú radi vracať.

Všetky aktivity, ktoré pre naše šikovné deti a dospelých robíme, robíme s plným nasadením, poctivo a s láskou. Aby sme tak mohli robiť aj naďalej, prosím Vás o Vašu podporu poukázaním 2% z Vašich daní za rok 2021.
Ako Váš príspevok využijeme? 
 
- nakúpime kvalitný výtvarný materiál potrebný na dobudovanie Ateliéru grafiky a Ateliéru maľby v SD Trávniky
- usporiadame ďalšie výstavy v priestoroch Galérie LADON na Bezručovej ul.1    
- zakúpime sadrové busty pre naše pobočky v SD Trávniky a V SD Nivy    
- zorganizuje Letnú výtvarnú školu
- zorganizujeme výtvarné súťaže pre našich žiakov školy s atraktívnymi  výtvarnými cenami

... a mnoho ďalšieho. 
 
Ako môžem prispieť?
Predvyplnené vyhlásenie o poukázaní 2% z daní si môžete stiahnuť TU
 
V mene SZUŠ – Výtvarný ateliér LADON Vám srdečne ďakujem za Váš čas a podporu. 
Alexandra Puchovská
riaditeľka