Ponúkame darčekové poukazy pre Vašich blízkych

Ponúkame darčekové poukazy pre Vašich blízkych

Ponúkame darčekové poukazy pre Vašich blízkych:
 
Jarné víkendové tvorenie s hlinou deti - 84 eur
Jarné víkendové tvorenie s hlinou dospelí - 84 eur
Keramický kurz pre rodičov s deťmi - 80 eur
Tvorivý kurz pre dospelých - 150 eur
Keramický kurz pre deti - 60 eur
 
https://kurzy.atelierladon.sk/darcekove-poukazy