Výstava prác súťaže Drak LADON


Vyhodnotenie výstavy prác súťaže Drak LADON

 

KATEGÓRIA: do 7 rokov

Podkategória kresba: 3 - 6 rokov

Hlavná cena - zlaté pásmo: Ninka Hankerová. Cena poroty - zlaté pásmo: Katka Šafrová. Diplom - zlaté pásmo: Anna Petrová, Alicka Fratričová, Lenka Pospechová, Ľubka Jenčová, Samko Hanker, Grétka Gerecová.

Podkategória kresba - 7 rokov

Hlavná cena - zlaté pásmo: Terezka Chovancová. Cena poroty - zlaté pásmo: Lucia Laššová. Špeciálna cena - zlaté pásmo: Andrej Markotán, Martin Smolinský, Majka Dobrovičová.

Diplom - zlaté pásmo: Zuzka Rudičová, Erika Sandtner, Olívia Káčerová, Max Fraňo, Leonard Zechmeister, Dominika Kundrátová.

Podkategória objekt:

Hlavná cena - zlaté pásmo: Dianka Guldanová, Silvinka Markotánová.

Podkategória maľba:

Hlavná cena - zlaté pásmo: Melisska Kvasová. Diplom - zlaté pásmo: Michal Kubánka, Olívia Horváthová, Linda Liberčanová, Saška Matejková, Lujza Laščeková, Sára Laščeková.

Podkategória kombinovaná technika
do 7 rokov:
Hlavná cena - zlaté pásmo: Lea Demečová. Cena poroty - zlaté pásmo: Simonka Kobelová, Karolínka Čierna.

Diplom - zlaté pásmo: Alexander Magyarics, Philip Haško, Katka Kaliská, Karolínka Čepová.

KATEGÓRIA: 8 - 11 rokov Podkategória - 8 rokov:

Hlavná cena - zlaté pásmo: Lillien Kollerová. Špeciálna cena - zlaté pásmo: Hanka Holevová, Lucka Holevová, Eliška Sedlárová, Maťko Sedlár. Cena poroty - zlaté pásmo: Tomáš Chromý, Boris Drapalyuk.

Diplom - zlaté pásmo: Bianka Feriancová, Martin Cottenceau, Boris Matejka, Bibiana Dudláková, Alicka Karafiát, Ela Janíčková.

Podkategória 9 - 11 rokov:

Hlavná cena - zlaté pásmo: Katarína Smolinská. Cena poroty - zlaté pásmo: Marko Smolec, Barborka Kaliská, Saška Tomastová.
Špeciálna cena - zlaté pásmo: Sara Ashcroft.
Diplom - zlaté pásmo: Liliana Kinderová, Liliana Liberčanová, Zojka Dobrovičová, Barborka Chovancová, Ninka Tolnayová, Agnes Ferancová, Žofia Hoffmanová, Jožko Saller.

KATEGÓRIA: 12 - 15 rokov

Podkategória kresba:

Hlavná cena - zlaté pásmo: Rebeka Společníková. Cena poroty - zlaté pásmo: Evka Rudičová, Danielka Millyová.
Diplom - zlaté pásmo: Tomáš Bebjak, Michaela Štiťáková.

Podkategória maľba:

Hlavná cena - zlaté pásmo: Nina Peluhová. Diplom - zlaté pásmo: Alžbeta Košková, Laura Krankušová.

Podkategória kombinovaná technika:

Hlavná cena - zlaté pásmo: Simona Pitoňáková. Cena poroty - zlaté pásmo:
Sandra Jursíková, Daniela
Sallerová. 

Diplom - zlaté pásmo: Lea Dudláková, Katarína Németh.

KATEGÓRIA: nad 21 rokov

Hlavná cena - zlaté pásmo:

Monika Rudičová.
Cena poroty - zlaté pásmo: Karin Matejková.